SQL CONVERT() function

SQL CONVERT() function


    


DEFINICJA

Funkcja CONVERT() to druga, oprócz funkcji CAST(), funkcja służąca do konwersji danych jednego typu na drugi. Przykładam: konwersja liczb na tekst, tekstu na liczbę lub daty na tekst.

SQL CONVERT() składnia funkcji

SELECT
    CONVERT( nowy_typ_danych , wartość_konwertowana , styl_danych_po_konwersji)

Parametry:
nowy_typ_danych – określamy na jaki typ danych chcemy konwertować wskazacą wartość
wartość_konwertowana – określamy jaką wartość chcemy konwertować
styl_danych_po_konwersji – (OPCJONALNIE) możemy określić stylk danych po konwersji. Dotyczy np. daty i czasu ale także liczb np. określnie precyzji.


Przykład zastosowania funkcji CONVERT()

SELECT
    '1 styczeń 2017 = ' + CONVERT( VARCHAR(10) , '2017-01-01' )