Konsumenckie ABC

Prawa konsumentów. Konsumenckie ABC.

Czy tego chcemy czy nie wszyscy jesteśmy konsumentami, świadomymi czy nie. Na łamach naszego portalu rozpoczynamy cykl artykułów na temat "prawa konsumentów" aby przybliżyć wszystkim konsumentom ich prawa i obowiązki wynikające z zakupów. Poruszymy m.in. takie zagadnienia jak: Jakie konsumenci mają prawa? Jak firmy będą chciały ich złapać w swoją sieć? I co zrobić jeżeli coś pójdzie nie tak?

Zanim przejdziemy do praktycznych przykładów, niestety jak przy każdym, tego typu zagadnieniu, niezbędna jest garść teorii.

Podstawowe akty prawne

Każdy konsument bezwzględnie powinien się zapoznać z poniższymi aktami prawnymi.

Ustawa w prawach konsumenta (dalej zwana Ustawą)
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów
Wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie praw konsumentów

Dodatkowym aktem prawnym związanym z tematem jest
Kodeks Cywilny

Zapoznać się, nie znaczy znać na pamięć ale orientować się gdzie czegoś szukać w razie problemu. Warto bardziej szczegółowo zapoznać się z artykułami które będą nam potrzebne w codziennym życiu. Sytuacje z nimi związane będziemy opisywali w naszym cyklu artykułów na ten temat.

Podstawowe pojęcia.

Mini słownik pojęć nie wyczerpuje wszyskich zagadnień związanych z tematem. Żeby nie zniechęcić Państwa od razu "toną" regułek przygotowaliśmy zbiór podstawowych (naszym zdaniem) pojęć z którymi należy się zapoznać na początku drogi do stania się "świadomym konsumentem". Z biegiem czasu będziemy rozszerzać wiedzę na ten temat.

Gwarancja
Jest to uprawnienie udzielane przez "gwaranta" (czyli tego kto udziela gwarancji, najczęściej producent) polegające na DOBROWOLNYM zobowiązanu się gwaranta, najczęściej, do: naprawy, wymiany lub zwrotu ceny w przypadku kiedy kupiona rzecz nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym. Gwarancja bardzo często mylona jest z "niezgodnością towaru z umową". W przypadku niezgodności towaru z umową składamy reklamację do sprzedawcy, a nie do gwaranta. Oczywiście gwarancja nie wyklucza naszych praw związanych z reklamacją z tytułu niezgodności towaru z umową. Warunki gwarancji określa sam gwarant w dokumencie gwarancyjnym co oznacza, że musimy za każdym razem zapoznać się z warunkami danej gwarancji.

Gwarant
Gwarant to podmiot określający warunki gwarancji w dokumencie który się nazywa "oświadczenie gwarancyjne". Z reguły gwaranta kojarzymy z producentem ale może to być także dystrybutor lub nawet sprzedawca.


Konsument
Osoba fizyczna (czyli zwykły konsument) która dokonuje z podmiotem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
(podstawa prawna art.22. Kodeks Cywilny)

Reklamacja
Potocznie to żądanie klienta skierowane do podmiotu (sprzedawcy w przypadku kupna lub np. usługodawcy w przypadku usługi) polegające na zgłoszeniu przez klienta niezadowalającej jakości kupionego towaru lub nienależycie wykonanej usługi. Są to głównie żądania wymiany towaru lub jego naprawy. W przypadku usługi najczęściej chodzi o poprawienie usługi lub ponowne jej wykonanie. Żądanie reklamacji może dotyczyć także zwrotu poniesionych kosztów (całkowitych lub częściowych).

Rękojmia
Jest to ustawowo zagwarantowana odpowiedzialność podmiotu (np. sprzedawcy) względem klienta (kupującego) za wady fizyczne o raz prawne zakupionego dobra (produktu).
(podstawa prawna Kodeks Cywilny, Dział II, Rękojmia za wady)

Towar konsumpcyjny (produkt)
Potocznie dobro materialne (produkt pracy ludzkiej) przeznaczone do sprzedaży.

Umowa
W prawie cywilnym porozumienie dwóch lub więcej stron, zaakceptowane przez wszystkie strony, w którym zapisujemy wszystkie prawa i obowiązki stron umowy.

Wada
Wady dzielimy na wady fizyczne i prawne. Wada fizyczne to nic innego jak niezgodność produktu z umową np. produkt nie posiada właściwości o których został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę. Wada prawna to np kupno przedmiotu z kradzieży, czyli produtk należy do osoby trzeciej.