PostgreSQL position – szukamy pozycji podłańcucha w łańcuchu znaków

Za pomocą funkcji POSITION możemy wyszukać pozycję (tam gdzie się rozpoczyna) szukanego łańcucha znaków (zdefiniowanego przez nas) w głównym łąńcuchu. Funkcja zwróci jego pozycję początkową.
Zwracany typ: INT

PostgreSQL POSITION() składnia

SUBSTRING( 'szukany_łańcuch' in 'łańcuch główny' )

Poniże gotowe zapytanie i efekt jego uruchomienia

 

postgresql funkcja position szukamy podłańcucha w łańcuchu znaków

 


postgresqlpostgresql