Northwind 7. Wyświetl wszystkie produkty. Ogranicz liczbę kolumn do wskazanych. Nadaj aliasy kolumnom.

Baza : Northwind

Zadanie nr: 7

Treść:

  • Wyświetl wszystkie produkty.
  • W wyniku wyświetl tylko kolumny:

    • Nazwę produktu (ProductName),
    • Ilość na jednostkę (QuantityPerUnit),
    • Cena jednostkowa (UnitPrice).
  • Nadaj aliasy (polskie nazwy) kolumnom.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM


   


Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 77

UWAGA: Zwróc uwagę, że aliasy które zawierają wicej niż jeden wyraz i zawierają spację muszę być w nawiasach kwadratowych.Takie wyrażenia albo piszemy razem np. NazwaProduktu albo dajemy nawiasy kwadratowe [Nazwa produktu]

Pobierz skrypt sql