Northwind 5. Wyświetl wszystkich pracowników. Ogranicz liczbę kolumn do wskazanych.

Baza : Northwind

Zadanie nr: 5

Treść: Wyświetl wszystkich pracowników. W wyniku wyświetl tylko kolumny:

  • Nazwisko (LastName),
  • Imię (FirstName),
  • Stanowisko (Title).

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM


   


Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 9

Pobierz skrypt sql