Northwind 9. Obliczenie różnicy między zamówieniami o największej i najmniejszej wartości.

Baza : Northwind

Ćwiczenie dodatkowe nr: 9

Treść: Obliczenie różnicy między zamówieniami o największej i najmniejszej wartości.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECE, TOP, GROUP BY, ORDER BY, Aliasy, COUNT()


   


Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 1

Pobierz skrypt sql