Kurs PostgreSQL (tutorial)

Z uwagi na to, że wpisów dot. PostgreSQL jest coraz więcej postanowiłem skopować wpisy z ogólnego wpisu dotyczcego SQL-a i stworzyć nowy osobny wpis i stworzyć pewnego rodzaju kurs (tutorial) PosgreSQL-a.

Kurs PostgreSQL spis treści

 

 

kurs postgresql tutorial sql PostgreSQL download. Skąd ściągnąć krok po kroku.   PostgreSQL download. Skąd ściągnąć krok po kroku.
kurs postgresql tutorial sql PostgreSQL instalacja krok po kroku.   PostgreSQL instalacja krok po kroku.
    Funkcje i operatory dot. ciągów znaków
sql, postgresql, łaczenie stringów   PostgreSQL łączenie ciągów znaków.
sql, postgresql, łaczenie stringów i innych typów danych   PostgreSQL łączenie ciągów znaków i innych typów danych.
sql, postgresql, funkcja bit_length ilość bitów w łańcuchu   PostgreSQL funkcja BIT_LENGTH() ile bitów w łańcuchu
sql, postgresql, funkcja char_length() character_length() ile znaków w łańcuchu   PostgreSQL funkcja CHAR_LENGTH() ile znaków w łańcuchu
sql, postgresql, funkcja lower() zamiana tekstu na małe litery   PostgreSQL funkcja LOWER() zamiana tekstu na małe litery
sql, postgresql, funkcja upper() zamiana tekstu na duże litery   PostgreSQL funkcja UPPER() zamiana tekstu na duże litery
sql, postgresql, funkcja substring wycinanie podłańcucha z łańcucha znaków   PostgreSQL funkcja SUBSTRING() podłańcuch z łańcucha znaków
sql, postgresql, funkcja substring wyrażenia regularne wycinanie podłańcucha z łańcucha znaków   PostgreSQL funkcja SUBSTRING() + wyrażenia regularne
podłańcuch z łańcucha znaków
sql, postgresql, funkcja position szukamy pozycji podłańcucha w łańcuchu znaków   PostgreSQL funkcja POSITION() pozycja podłańcucha w łańcuchu
sql, postgresql, funkcja trim leading trailing both ucinamy znaki z łańcucha głównego   PostgreSQL funkcja TRIM() leading, trailing, both ucinamy znaki z łańcucha głównego
sql, postgresql, funkcja OVERLAY zamiana ciagów znaków   PostgreSQL funkcja OVERLAY() zamiana ciągów znaków
sql, PostgreSQL funkcja CONCAT() – łączenie stringów   PostgreSQL funkcja CONCAT() łączenie stringów
postgresql sql funkcja left function   PostgreSQL funkcja LEFT() wycinamy string ze stringu od lewej
postgresql sql funkcja right function   PostgreSQL funkcja RIGHT() wycinamy string ze stringu od prawej
postgresql sql funkcja function OCTET_LENGTH() – liczba bajtów w stringu   PostgreSQL funkcja OCTET_LENGTH() liczba bajtów w stringu
    Inne funkcje
    PostgreSQL funkcja EXISTS() sprawdzamy czy zapytanie zwraca wynik
    PostgreSQL funkcja CAST() konwertujemy łańcuch znaków na liczbę
    PostgreSQL funkcja ASCII() zwracam kod znaku
     
    Wróć do nas za jakiś czas, już niedługo nowy wpis.