EXCEL ograniczanie rozmiaru arkusza.

EXCEL ograniczenie rozmiaru arkusza.

Przy tworzeniu różnego rodzaju formatek dla użytkowników bardzo często pojawiało się pytanie, czy nie można ogranicznyć pól arkusza tylko do potrzebnych komórek. Wtedy użytkownik ma pewność, że gdzieś poza obszarem który widzi nie ma innych ważnych dla niego komórek. W poniższym artykule krok po kroku opiszę jak ograniczyć rozmiar arkusza do potrzebnych pól.

1. Otwieramy pusty arkusz EXCEL.
    Na którym tworzymy przykładowy formularz do obliczania podatku VAT (obrazek poniżej przedstawia przykładowy formularz).

kurs excel ograniczenie rozmiaru arkusza
2. Z poprzedniego obrazka wynika że nasz formularz kończy się z na kolumnie F i na wierszu 11. Tak naprawdę wystarczyłoby żeby użytkownik widział ten arkusz do kolumny G i do wiersza 12.
3. Ukrywamy kolumny. W celu ukrycia kolumn na prawo od kolumny G, zaznaczamy kolumnę H (klikamy lewym przyciskiem myszy na nazwie kolumny H) i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl + Shift + strzałka w prawo. W tym momencie zaznaczyliśmy wszystkie kolumny na prawo od kolumny G. Na zaznaczomy polu klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Ukryj". Po wykonaniu tej czynności znikają nam wszystkie zaznaczone kolumny. Aktualny stan naszego arkusza prezentuje poniższy obrazek.

kurs excel ograniczenie rozmiaru arkusza
4. Ukrywamy wiersze. Dla naszych celów zasadnym jest ukrycie wszystkich wierszy poniżej wiersza nr 12. Analogicznie jak w przypadku kolumn, klikamy lewym przyciskiem myszy na numerze wiersza nr 13 i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl + Shift + strzałka w dół. W tym momencie zaznaczyliśmy wszystkie wiersza poniżej wiersza nr 12. Na zaznaczomy polu klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Ukryj". Po wykonaniu tej czynności znikają nam wszystkie zaznaczone wiersza. Aktualny stan naszego arkusza prezentuje poniższy obrazek.

kurs excel ograniczenie rozmiaru arkusza

W tym momencie uzyskaliśmy efekt którego oczekiwaliśmy. Rozmiar arkusza został ograniczony do takiego rozmiaru jaki jest wystarczający do umieszczenia na nim naszego formularza.