EXCEL funkcja PIERWIASTEK()

EXCEL funkcja PIERWIASTEK()

Kolejna funkcja matematyczna Excel-a (PIERWIASTEK() ) pomoże nam w obliczaniu pierwiastka kwadratowego z danej liczby.

W celu obliczenia tej wartości ustawiamy się w dowolnej komórce np. A1. Klikamy na pole formuły (obok ikony "fx").

kurs excel funkcja pierwiastek

Teraz wprowadzamy formułę.

=pierwiastek(argmenty_funkcji)

zauważmy, że już po wpisaniu znaku "=" i pierwszych liter nazwy funkcji Excel podpowiada nam rozwijalną listą. Z tej listy możemy wybrać interesującą nas funkcję.

kurs excel funkcja pierwiastek

Wybieramy funkcję PIERWIASTEK(). W nawiasie wprowadzamy argument funkcji, czyli liczbę z której chcemy obliczyć pierwiastek kwadratowy i potwierdzamy enterem.

kurs excel funkcja pierwiastek

W komórce A1 uzyskamy wynik funkcji PIERWIASTEK(64), czyli liczbę "8".