EXCEL funkcja LUB

EXCEL funkcja LUB

DEFINICJA

Funkcja LUB sprawdza wartości argumentów tej funkcji czy mają wartość PRAWDA czy FAŁSZ i w zależności od ich wartości zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

EXCEL składnia funkcji LUB

LUB(argument1 ; argument2 ; argument3 ; … )

Funkcja LUB zwraca wartość FAŁSZ w sytuacji kiedy wszystkie argumenty tej funkcji mają wartość FAŁSZ, w innym przypadku funkcja zwraca wartość PRAWDA.

Przykład

LUB(B10>100)

W tym przypadku funkcja LUB zwróci wartość PRAWDA jeżeli wartość w komórce B10 będzie większa niż 100. Jeżeli będzie mniejsza niż 100 funkcja zwróci wartość FAŁSZ.