EXCEL funkcja JEŻELI

EXCEL funkcja JEŻELI

DEFINICJA

Funkcja JEŻELI działa na zasadzie sprawdzenia warunku logicznego (który jest pierwszym argumentem funcji) i w zależności od wyniku tego sprawdzenia (czy PRAWDA czy FAŁSZ) zwróci nam odpowiednią wartość. Jeżeli wynik warunku logicznego będzie PRAWDĄ to funkcja zwróci nam wartość drugiego argumentu a jeżeli wynik warunku logicznego będzie FAŁSZEM to funkcja zwróci nam wartość trzeciego argumentu. Przykad składni poniżej.

EXCEL składnia funkcji JEŻELI

JEŻELI(warunek_logiczny ; wartość_jeżeli_PRAWDA ; wartość_jeżeli_FAŁSZ)

Przykład

JEŻELI(K10>100 ; "Wartość w komórce K10 jest większa od 100" ; "Wartość w komórce K10 jest mniejsza lub równa 100")