EXCEL blokowanie komórek w arkuszu

EXCEL blokowanie komórek w arkuszu.

Blokowanie komórek w arkuszach EXCEL-a nie jest trudne. W prosty i szybki sposób możemy zabezpieczyć się przed niechcianą modyfikacją komórek, do któych użytkownik nie musi mieć dostępu.

Blokowanie komórek możemy wykonać dosłownie w kilku krokach.
1. na arkuszu oznaczamy komórki jako abo jako komórki które mają być "zablokowane" albo jako komórki które mają być "odblokowane".
2. blokujemy arkusz co skutkuje brakiem możliwości edycji wartości w komórkach które oznaczyliśmy jako "zablokowane" w pierwszym kroku.

Teraz krok po kroku prześledzimy proces blokowania komórek w arkuszu.
Krok 1. Oznaczanie komórek jako "zablokowana" lub "odblokowana".
Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy z programem EXCEL wskazuje na to, że z reguły na arkuszu zdecydowanie więcej komórek chcemy zablokować, a tylko niektóre pozostawić do modyfikacji dla użytkownika. Bardzo dobrze sprawdza się to w przypadku wszelkiego rodzaju formularzy gdzie użytkownik ma podać jakieś wartości/dane w niektóre pola a pozostałe mają zostać zablokowane tak, żeby użytkownik nie mógł ich zmodyfikować. Dlatego ja przyjmuję zasadę, że na początku zaznaczam cały arkusz (wszystkie komórki) jako "zablokowane", a dopiero później wskazuję komórki które mają pozostać "odblokowane".
Żeby zaznaczyć wszystkie komórki klikamy na trójkącik w lewym górym rogu arkusza (obrazek poniżej).

Excel blokowanie komórek w arkuszu

zaznaczone komórki zmienią kolor co obrazuje rysunek poniżej

Excel blokowanie komórek w arkuszu

następnie w obszarze zaznaczenia klikamy (obojętnie w którą komórkę) prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Formatuj komórki…".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Otworzy nam się okno "Formatowanie komórek" i musimy przejść na zakładkę "Ochrona". To na niej znajduje się opcja "Zablokuj". Teraz musimy zaznaczyć checkbox przy tej opcji i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK.

Excel blokowanie komórek w arkuszu
W tym momencie wszystkie komórki na arkuszu mamy oznaczone jako "zablokowane".
Teraz musimy zaznaczyć te komórki które mają mają być odblokowane. Robimy dokładnie to samo, czyli fizycznie zaznaczamy te komórki (pamiętaj jeżeli chcesz zaznaczyć tylko wybrane komórki, musisz je zaznaczać trzymając wciśnięty przycisk Ctrl na klawiaturze) i na jednej z zaznaczonych komórek klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybieramy znowu opcję "Formatowanie komórek…". Znowu wchodzimy do okna "Formatowanie komórek" i na zakładkę "Ochrona" i teraz musimy odznaczyć checkbox przy opcji "Zablokuj", bo przecież wcześniej oznaczyliśmy wszystkie komórki na arkuszu jako "zablokowane".

Krok 2. Chroń arkusz
W tym momencie masz już oznaczone wszystkie komórki jako zablokowane lub jako te których nie chcesz blokować. Możesz teraz przystąpić do ochrony arkusza. "Chroniąc" arkusz potwierdzasz swój wybór z kroku 1, czyli blokujesz daną komórkę lub nie. W tym celu wchodzisz na wstążkę "Recenzja" i w części "zmiany" klikasz na ikonę "Chroń arkusz".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

W tym momencie powinno wyskoczyć okno "Chronienie arkusza".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Teraz, w pole "Hasło do usunięcia ochrony arkusza" wprowadź hasło które będzie służyło później od ewentualnego doblokowania arkusza. W kolejnym oknie potwierdzasz znowu hasło i akceptujesz wszystko przyciskiem OK.

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Gotowe, w tym momencie użytkownicy mają dostęp tylko do komórek które nie są zablokowane.