Zmienne.

W trakcie tworzenia programu komputerowego musimy przechowywać pewne dane/wartości w celu ich późniejszego wykorzystania. Zmienna to miejsce w pamięci, które deklarujemy w celu przechowywania wartości określonego typu. Komputer musi wiedzieć, że w danym miejscu będziemy przechowywać dane o określonym typie np. ciąg znaków 'Ala ma kota'.
Zmienną musimy na początku zadeklarować. Tworzymy w tym momencie obszar w pamięci gdzie będziemy przechowywać wartości zmiennej (przykład deklaracji zmiennej poniżej).

później do zadeklarowanej zmiennej możemy przypisać wartość i mówimy wtedy o inicjalizacji zmiennej

Deklarację i inicjalizację zmiennej możemy przeprowadzić w jednym kroku.

Poniżej zrzut ze środowiska Visual Studio, które polecam do tworzenia aplikacji w C#.

Deklaracja i inicjalizacja zmiennych.

Obrazek 1. Deklaracja i inicjalizacja zmiennych.

darmowy-kurs-csharp   w nazwach zmiennych można używać cyfr ale nie mogą się one znajdować na początku nazwy zmiennej
darmowy-kurs-csharp   każdą zmienną możemy zadeklarować tylko raz. W przypadku zdublowania zmiennych otrzymamy komunikat (z Visual Studio)

 

„A local variable ‚nazwa_zmiennej’ is already defined in this scope”

darmowy-kurs-csharp   wielkości liter przy nazwach zmiennych mają znaczenie. Zmienna o nazwie ‚MojaZmienna’ to nie to samo co ‚mojazmienna’. Jeśli zastosujemy takie nazewnictwo możemy spodziewać się komunikatu

 

„The name ‚variable_name’ does not exist in the current context”

darmowy-kurs-csharp   w nazwach zmiennych nie korzystamy ze spacji
darmowy-kurs-csharp   zmienną można przetwarzać tylko z wartością