Operator łączenia.

Konkatenacja w programowaniu oznacza łączenie dwóch wyrażeń w jedno. Wyrażeniami mogą być np. dwa ciągi znaków ale także liczba i ciąg znaków.

Listing 7.1 Łączenie dwóch ciągów znaków.

Efekt po uruchomieniu projektu

kurs c# konkatenacja operator łączenia.
Rysunek 7.1 Efekt łączenia dwóch ciągów znaków.

Przykład 2. Łączenie zmiennej typu int z ciągiem znaków oraz zmiennej typu double z ciągiem znaków (listing 7.2).

Efekt po uruchomieniu projektu.

Rysunek 7.2 Efekt łączenia zmiennej typu int i double z ciągiem znaków.

Konkatenacja operator łączenia.
Rysunek 7.2 Efekt łączenia zmiennej typu int i double z ciągiem znaków.