C# operatory arytmetyczne

Myślę, że nie trzeba tłumaczyć czym są operatory arytmetyczne. Ograniczę się tylko do ich przedstawienia z krótkim przykładem.

Dodawanie "+"
przykład:
int x = 10;
int y = 7;
Console.WriteLine( x + y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Odejmowanie  "-"
przykład:
int x = 20;
int y = 10;
Console.WriteLine( x – y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Mnożenie " * "
przykład:
int x = 5;
int y = 5;
Console.WriteLine( x * y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Dzielenie "/"
przykład:
int x = 10;
int y = 5;
Console.WriteLine( x / y );  // wyświetlenie w konsoli wyniku działania
Reszta z dzielenia "%"
przykład:
int x = 12;
int y = 5;
Console.WriteLine( x % y ); // wyświetlenie w konsoli wyniku działania

W powyższym przykładzie dla reszty z dzielenia wynikiem będzie liczba 2. Pamiętaj, że znak modulo '%' to nie to samo co dzielenie '/'.

darmowy-kurs-csharp   Przy bardziej skomplikowanych działaniach z większą ilością nawiasów itp. obowiązuje, jak w matematyce, pierwszeństwo wykonywania działań.

darmowy-kurs-csharp   Kiedy wynikiem naszego działania może być liczba zmiennoprzecinkowa, wtedy musimy skorzystać ze zmiennych typu double a nie typu int.

przykład dzielenia zmiennych typu int które dają wynik zmiennoprzecinkowy

int x = 81;
int y = 10;
Console.WriteLine(x / y);

Wynikiem naszego działania będzie liczba 8 mimo, że wynik dzielenia to 8,1. Dlaczego tak się stało? Ponieważ zmienne wykorzystane w tym działaniu są typu int, z typ ten reprezentuje liczby całkowite.

przykład dzielenia zmiennych typu double które dają wynik zmiennoprzecinkowy

double x = 81;
double y = 10;
Console.WriteLine(x / y);

Wynikiem naszego działania będzie liczba 8,1 i to jest prawidłowy wynik.