Operator przypisania.

W C# operatorem przypisania jest znak '='.

Operator przypisania może służyć do przypisania wartości do zmiennej.

Może on także służyć do przypisania wartości jednej zmiennej do drugiej.

Może on także służyć do przypisania jednej zmiennej wartości wyrażenia matematycznego.

Za pomocą operatora przypisania możemy także zwiększać wartość zmiennej.