Excel, narzędzia główne, schowek, WKLEJ

Wklej to funkcja pozwalająca wkleić zawartość schowka do arkusza Excel. Ponieważ Excel to arkusz kalkulacyjny najczęściej wklejamy tekst lub liczby. Ale możemy wklejać także obrazki.

Jeśli do schowka skopiowaliśmy (Ctrl + C) już jakąś treść to możemy ją wkleić do arkusza na dwa sposoby.

  1. Ustawić się w wybranej komórce i wykorzystać skrót Ctrl + V który służy do wklejania.
  2. Ustawić się w wybranej komórce i kliknij PPM (prawym przyciskiem myszy) na ikonę Wklej.

Jeśli wykorzystamy te domyślne sposoby to skleimy tekst z formatowaniem źródłowym.

Przykład: Chcesz skopiować zdanie „Ala ma kota” z aplikacji Word do Excel. W programie Word to zdanie jest jednak sformatowane. Jest pogrubione, pochylone, czcionka ma kolor czerwony i ma wielkość 20.

W celu skopiowania wciśnij Ctrl + C.

Teraz przejdź do programu Excel, ustaw się w komórce A1 i użyj skrótu Ctrl + V.

Jak Widać tekst wkleił się do Excela ze źródłowym formatowaniem, czyli formatowaniem jaki ten tekst miał w źródłowym dokumencie, czyli w aplikacji Word.

A jak wkleić ten tekst usuwając formatowanie?

Jak już mamy nasz tekst skopiowany do schowka. Przejdź do Excela i kliknij w wybraną komórkę (np. A1) ale LPM (lewy przycisk myszy) i z meny kontekstowego wybierz ikonkę takiej zapisanej kartki z opisem: uwzględnij formatowanie docelowe, czyli takie jakie posiada nasza wskazana w Excelu komórka arkusza.

Uwzględnij formatowanie docelowe

Po wklejeniu nasz tekst będzie wyglądał jak na poniższym obrazku.

<< wróć do kategorii: Excel