EXCEL funkcja SUMA()

EXCEL funkcja SUMA

Ten wpis zapozna was z działaniem funkcji SUMA() w programie Microsoft Excel.

Funkcja SUMA() pomoże nam zliczyć wartości ze wskazanych pól. Aby pokazać Wam działanie tej funkcji przygotowałem dane do testów.

microsoft excel funkcja suma function

Na obrazku widzimy wypełnione komórki od B2 do B11 kolejnymi liczbami całkowitymi od 1 do 10. Przyjmijmy, że chcemy obliczyć ich sumę a wynik chcemy umieścić w komórce pod spodem czyli B12.  
W tym celu ustawiamy się w komórce B12 (1) i klikamy na ikonę funkcji (2).

microsoft excel funkcja suma function


Teraz powinno nam wyskoczyć okno "Wstawianie funkcji" i tam szukamy funkcji SUMA() (3) i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK (4).

microsoft excel funkcja suma function

Klikając na przycisk OK powinniśmy przenieść się do okna "Argumenty funkcji". W polu "Liczba1" musimy wpisać zakres danych które chcemy zliczyć. Jak już wcześniej wspomniałem (zerknij takżę na obrazek) zakres komórek które chcemy zliczyć to komórki od B2 do B11 i właśnie takie wartości musimy wpisać w pole "Liczba1" oddzielając je dwókropkiem.

Jest jeszcze inna metoda wprowadzania zakresu komórek do zliczenia. Po prawej stronie pola "Liczba1" znajduje się ikona tabelki z czerwoną strzeałką. Kliknięcie tej ikonki powoduje zmniejszenie okna "Argumenty funkcji" i wtedy myszą możemy zaznaczyć obszar do zliczenia.

Kolejne pola np. "Liczba2" a później i "Liczba3" itd służą do wprowadzania dodatkowych zakresów danych. Widzimy więc że zliczać możemy nie tylko dane z jednej kolumny ale dane z różnych części arkusza.

Po potwierdzeniu zakresu danych przyciskiem OK wracamy na arkusz i widzimy, że w komórkce B12 pojawiła się wartość 55. To wynik który zwróciła funkcja SUMA().

microsoft excel funkcja suma function

obok ikony fx widzimy funkcję z argumentami
SUMA(B2:B11)