db HOTELS 1. Lista hoteli z podziałem na ilość gwiazdek.

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Baza: Hotele/Hotels

Zadanie nr: 1

Treść:  Wyświetl listę hoteli z podziałem na ilość gwiazdek.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, CASE, COUNT(), GROUP BY


  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER


Rozwiązanie:

Zapytanie:

   SELECT
    CASE    
        WHEN hotel_stars = 1 THEN '1 gwiazdka'
        WHEN hotel_stars = 2 THEN '2 gwiazdki'
        WHEN hotel_stars = 3 THEN '3 gwiazdki'
        WHEN hotel_stars = 4 THEN '4 gwiazdki'
        WHEN hotel_stars = 5 THEN '5 gwiazdek'
    END AS Liczba_gwiazdek
    ,COUNT(*) AS Liczba_hoteli

FROM
    hotels
        
GROUP by
    hotel_stars

Wynik:

SQL tutorial. db Hotels exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER