Archiwum kategorii: EXCEL

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Ten artykuł zawiera opis funkcji JEŻELI.BŁĄD, jej opis, składnię i przykłady zastosowania w programie Microsoft Excel.

Bardzo często przy pracy z EXCEL-em spotykamy się z różnymi typami błędów np: #N/D!, #ARG!, #ADR!, #DZIEL/0!, #LICZBA!, #NAZWA? i #ZERO!. Funkcja JEŻELI.BŁĄD() służy głownie do wyłapywania takiego typu błędów w formułach. Ale za jej pomocą możemy także sprawdzić czy dana formuła spełnia warunek logiczny PRAWCA/FAŁSZ.

Składnia funkcji JEŻELI.BŁĄD()

JEŻELI.BŁĄD(formuła ; wartość_jeżeli_wystąpi_błąd)

Wyjaśnienie:
formuła – to właśnie to wyrażenie jest sprawdzane w poszukiwaniu błędu
wartość_jeżeli_wystąpi_błąd – jeżeli w wyrażeniu "wartość_formuły" wystąpi błąd zwracana jest wartość z drugiego argumentu

Przykład zastosowania funkcji JEŻELI.BŁĄD()

Dla zobrazowania działania tej funkcji przygotowałem tabelę z danymi do dzielenia.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Teraz stworzymy nową kolumnę "Wynik dzielenia" gdzie będziemy chcieli uzyskać wynik dzielenia dzielnej i dzielnika.
W komórce C2 wpiszemy więc całą formułę z wykorzystaniem funkcji JEŻELI.BŁĄD() bo będziemy jeżeli otrzymamy błąd to chcemy żeby w odpowiedniej komórce pojawił się taki komunikat.

=JEŻELI.BŁĄD(A2/B2;"Błąd")

Pierwszym argumentem funkcji JEŻELI.BŁĄD() jest wynik z dzielenia komórek A2/B2. Jeżeli efektem tego dzielenia będzie błąd to funkcja zwróci wartość drugiego argumentu, czyli komunikat "Błąd". Jeżeli wynikiem dzielenia nie będzie błąd to funkcja zwróci po prostu wynik dzielenia. Utworzyliśmy więc naszą formułę w komórce C2, teraz musimy ją skopiować na pozostałe komórki w tabeli "wynik dzielenia". W tym celu klikamy na komórkę C2. W tym momencie w prawym dolym rogu tej komórki pojawi się mały czarny kwadracik.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Teraz należy "złapać" ten kwadracik kursorem i przeciągnąć aż do komórki C11. Efektem tego działania jest kolejny widok.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Funkcja już zwróciła wartości dla poszczególnych wierszy. Teraz poświęćmy chwilkę na analizę działania funkcji JEŻELI.BŁĄD(). W komórkach zaznaczonych czerwonym kolorem (rysunek poniżej) funkcja zwróciła wartość dzielenia, bo w żadnym z tych przypadków nie wystąpił błąd.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Kolejnym przypadkiem jest wiersz 8 gdzie w kolumnie "Wynik dzielenia" otrzymaliśmy wartość "Błąd". Tutaj funkcja JEŻELI.BŁĄD() zwróciła wartość drugiego argumentu bo wynik pierwszego argumentu jest błędny, bo nie istnieje dzielenie przez "0".

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Zwróćmy jednak uwagę na ostatni przypadek kiedy jedną z wartości przy dzieleniu, dokładnie "dzielną", jest wartość "pusta". Excel nie traktuje wyniku tego dzielenia jako błąd więc funkcja JEŻELI.BŁĄD() nie zwraca wartości drugiego argumentu tylko zwraca wartość "0".

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Inne zastosowanie funkcji JEŻELI.BŁĄD() jest sprawdzenie czy formuła w pierwszym argumencie jest poprawna czy nie. Stwórzmy jeszcze jedną kolumnę "Prawda/Fałsz" i jako pierwszy argument funkcji JEŻELI.BŁĄD() wpiszmy wyrażenie.

=JEŻELI.BŁĄD(C2=10;"Błąd")

W pierwszym argumencie mamy wyrażenie w którym chcemy sprawdzić czy wartość komórki z kolumny C jest równa 10. Jeżeli jest to jest "prawda", jeżeli nie to jest "fałsz". Fałsz w tym przypadku nie oznacza "błędu", musimy rozróżnić te dwie sytuacje. Efekt zastosowania funkcji poniżej.

EXCEL funkcja JEŻELI.BŁĄD()

Zwróć uwagę, że tylko w komórce D2 funkcja JEŻELI.BŁĄD() zwróciła wartość "PRAWDA" bo tylko komórka C2 jest równa 10.

Więcej wpisów na temat funkcji w programie Microsoft EXCEL znajdziesz <<<tutaj>>>.


EXCEL funkcja PIERWIASTEK()

EXCEL funkcja PIERWIASTEK()

Kolejna funkcja matematyczna Excel-a (PIERWIASTEK() ) pomoże nam w obliczaniu pierwiastka kwadratowego z danej liczby.

W celu obliczenia tej wartości ustawiamy się w dowolnej komórce np. A1. Klikamy na pole formuły (obok ikony "fx").

kurs excel funkcja pierwiastek

Teraz wprowadzamy formułę.

=pierwiastek(argmenty_funkcji)

zauważmy, że już po wpisaniu znaku "=" i pierwszych liter nazwy funkcji Excel podpowiada nam rozwijalną listą. Z tej listy możemy wybrać interesującą nas funkcję.

kurs excel funkcja pierwiastek

Wybieramy funkcję PIERWIASTEK(). W nawiasie wprowadzamy argument funkcji, czyli liczbę z której chcemy obliczyć pierwiastek kwadratowy i potwierdzamy enterem.

kurs excel funkcja pierwiastek

W komórce A1 uzyskamy wynik funkcji PIERWIASTEK(64), czyli liczbę "8".


EXCEL funkcja ŚREDNIA()

EXCEL funkcja ŚREDNIA

Niniejszy wpis opisuje działanie funkcji ŚREDNIA() w programie Microsoft Excel.

Funkcja ŚREDNIA() zwraca wartość średniej arytmetycznej wskazanego zakresu danych. W tym przypadku od razu kojarzą nam się liczby ale funkcja ta może zwracać także średnią np. z nazw lub tablic.

Do zaprezentowania działania tej funkcji przygotowałem krótki przykłąd opierając się na liczbach od 0 do 10, patrz obrazek poniżej. Dane rozmieszczone są w komórkach od B2 do B12.

microsoft excel funkcja średnia function

Wstawiamy się w komórce B13 i klikamy na ikonę funkcji "fx".

microsoft excel funkcja średnia function

Po pojawieniu się okna "wstawianie funkcji" w części "wybierz funkcję" wyszukujemy funkcję "ŚREDNIA" i potwierdzamy przyciskiem OK. Jeżeli naszej funkcji tam nie ma wybierz pozycje "matematyczne" w rozwijalnym menu "wybierz kategorię" lub wpisz nazwę funkcji "ŚREDNIA" w polu "wyszukaj funkcję".

 microsoft excel funkcja średnia function

Teraz otworzyło nam się okno "argumenty funkcji" gdzie musimy podać zakres danych. Możemy to zrobić na dwa sposoby.
 
(1) w pole "Liczba1" wpisujemy zakres danych (komórek) które funkcja wziąć pod uwagę. Widzimy tutaj, że to pole jest wypełnione danymi B2:B12. Excel automatycznie zaproponował nam ten zakres bo komórka w której zastosowaliśmy funkcję ŚREDNIA() bezpośrednio styka się z komórkami z naszego zakresu. Jeżeli wybralibyśmy inną komórkę np. D14 musilibyśmy wpisać zakres danych ręcznie, czyli B2:B12 bo tam znajdują się nasze danej z któych chcemy obliczyć średnią.

(2) drugą opcją jest kliknięcie na ikonę tabelki z czerwonym kursorem. Wtedy okno "argumenty funkcji" zmniejszy się a my będziemy mogli zaznaczyć myszą recznie nasz zakres danych (komórki w któych znajdują się interesujące nas dane).

Wszystko potwierdzamy przyciskiem OK

(3) istnieje także trzeci sposób uruchomienia funkcji ŚREDNIA() bez korzystania z kreatora funkcji, czyli bez uzupełniania okna "argumenty funkcji". W pole po prawej stronie ikony "fx" wprowadzamy od razu formułę "=ŚREDNIA(B2:B12)".

microsoft excel funkcja średnia function

Po potwirdzeniu argumentów funkcji w komórce B13 widzimy wynik działania funkcji ŚREDNIA().

microsoft excel funkcja średnia function

 


EXCEL funkcja SUMA()

EXCEL funkcja SUMA

Ten wpis zapozna was z działaniem funkcji SUMA() w programie Microsoft Excel.

Funkcja SUMA() pomoże nam zliczyć wartości ze wskazanych pól. Aby pokazać Wam działanie tej funkcji przygotowałem dane do testów.

microsoft excel funkcja suma function

Na obrazku widzimy wypełnione komórki od B2 do B11 kolejnymi liczbami całkowitymi od 1 do 10. Przyjmijmy, że chcemy obliczyć ich sumę a wynik chcemy umieścić w komórce pod spodem czyli B12.  
W tym celu ustawiamy się w komórce B12 (1) i klikamy na ikonę funkcji (2).

microsoft excel funkcja suma function


Teraz powinno nam wyskoczyć okno "Wstawianie funkcji" i tam szukamy funkcji SUMA() (3) i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK (4).

microsoft excel funkcja suma function

Klikając na przycisk OK powinniśmy przenieść się do okna "Argumenty funkcji". W polu "Liczba1" musimy wpisać zakres danych które chcemy zliczyć. Jak już wcześniej wspomniałem (zerknij takżę na obrazek) zakres komórek które chcemy zliczyć to komórki od B2 do B11 i właśnie takie wartości musimy wpisać w pole "Liczba1" oddzielając je dwókropkiem.

Jest jeszcze inna metoda wprowadzania zakresu komórek do zliczenia. Po prawej stronie pola "Liczba1" znajduje się ikona tabelki z czerwoną strzeałką. Kliknięcie tej ikonki powoduje zmniejszenie okna "Argumenty funkcji" i wtedy myszą możemy zaznaczyć obszar do zliczenia.

Kolejne pola np. "Liczba2" a później i "Liczba3" itd służą do wprowadzania dodatkowych zakresów danych. Widzimy więc że zliczać możemy nie tylko dane z jednej kolumny ale dane z różnych części arkusza.

Po potwierdzeniu zakresu danych przyciskiem OK wracamy na arkusz i widzimy, że w komórkce B12 pojawiła się wartość 55. To wynik który zwróciła funkcja SUMA().

microsoft excel funkcja suma function

obok ikony fx widzimy funkcję z argumentami
SUMA(B2:B11)


EXCEL funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

EXCEL funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO

Dzisiaj zajmiemy się funkcją WYSZUKAJ.PIONOWO która pomaga nam wyszukać interesujące nas wartości, np. z jednej tabeli (tabela źródłowa), w innej tabeli (tabela docelowa). Wyszukiwanie to odbywa się na zasadzie szukania wskazanej wartości w tabeli docelowej ale w pierwszej od lewej kolumnie i zwrócenie wartości z kolumny (tabela docelowa) wskazanej przez użytkownika. Przejdźmy od razu do przedstawienia przykładu.

Na potrzeby tego wpisu stworzyłem dwie tabele.
Pierwsza "tabela 1 – daty" zawiera jedną kolumnę z trzema datami.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Kolumna "data" jest sformatowana jako kategoria "data" i typ "2001-03-14"

Druga "tabela 2 – zamówienia" zawiera więcej danych : id, nr zamówienia, id klienta, data zamówienia

excel funkcja wyszukaj pionowo

Kolumna "data zamówienia" jest sformatowana jako kategoria "data" i typ "2001-03-14"

Naszym zadaniem będzie sprawdzenie czy daty znajdujące się w tabeli "tabela 1 – daty" znajdują się w tabeli "tabela 2 – zamówienia" w kolumnie "data zamówienia". Do tego celu wykorzystamy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO.

Krok 1. Ustawiamy się w komórce po lewej do pierwszej komórki z tabeli 1, czyli w komórce C5, i klikamy na ikonę funkcji.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 2. W części wyszukaj funkcję wyszukujemy funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO, wskazujemy ją i potwierdzamy przyciskiem OK.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 3. Teraz najważniejsza sprawa, w oknie "Argumenty funkcji" musimy wprowadzić odpowiednie wartości.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 4. Pole "Szukana_wartość"
    Tutaj wskazujemy szukanych wartośći czyli musimy wprowadzić wartość pierwszej komórki z kolumny "data" z tabeli "tabela 1 – daty". W naszym przypadku będzie to komórka B5 (patrz obrazek). Narazie wskazujemy wartość pierwszej komórki a nie całą kolumną bo będziemy później kopiować wartość formuły w dół dla całej kolumny.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 5. Pole "Tabela_tablica"
    Tutaj musimy określić w jakiej tabeli chcemy wyszukiwać naszą wartość którą określiliśmy w kroku 4. Pamiętajmy o tym, że funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO wyszuka wskazanej przez użytkownika wartości w pierwszej od lewej kolumnie. Więc jeżemy chcemy wyszukać daty z kolumny "data zamówienia" to musimy wskazać tą kolumnę (ta kolumna musi się znaleźć jako pierwsza od lewej jeżeli zaznaczamy większy obszar niż jedna kolumna).

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 6. Pole "Nr_indeksu_kolumny"
    Tutaj wskazujemy jakie wartości, z której kolumny w przypadku zaznaczenia więcej niż jednej kolumny w kroku 5, maja być zwracane przez funkcję WYSZUKAJ.PIONOWO. W naszym przykładzie w kroku 5 zaznaczyliśmy tylko jedną kolumnę więc tutaj wpisujemy 1 wskazując tym samym że chcemy zwracać wartość właśnie z tej kolumny.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Krok 7. Pole "Przeszukiwany_zakres"
    Zgodnie z opisem funkcji aby znaleźć dokładny odpowiednik szukanej wartości w to pole należy wpisać wartość "FAŁSZ"

excel funkcja wyszukaj pionowo

    Wszystkie wprowadzone argumenty potwierdzamy przyciskiem OK.

Widzimy że w komórce C5 czyli w komórce którą wskazaliśmy w kroku 1 pojawiła się wartość daty z komórki H5. Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO zadziałała następująco. Sprawdziła czy wartość z komórki B5 (wskazana w kroku 4) znajduje się w kolumnie "data zamówienia" w tabeli "tabela 2 – zamówienia". Z uwagi na to że taka sama wartość znajduje się w komórce H5, funkcja zwróciła wartość z tej komórki, zgodnie z konfiguracją w kroku 6.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Teraz musimy tylko skopiować formułę z komórki C5 do komórek niżej. Wcześniej jednak musimy zablokować komórki wskazane w kroku 5 bo przy kopiwaniu formuły niżej zmieniałby nam się także zakres w którym będą wyszukiwane nasze wartości. W tym celu ustawiamy się w komórce C5 i w polu edycji formuły dodajemy znaki dolara do drugiego argumentu funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO.

z
=WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;H5:H14;1;FAŁSZ)

na
=WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;$H$5:$H$14;1;FAŁSZ)

teraz możemy skopiwać tą formułę w dół. W tym celu ustawimy się w komórce C5 i "chwytamy" czarny kwadracik który pojawia się w prawym dolnym rogu tej komórki (wtedy kursor w postaci białego plusa zmienia się na czarny plus). Trzymając za ten kwadracić przeciągamy kursor myszy na komórki w dół.

excel funkcja wyszukaj pionowo

Po przeciągnięciu widzimy, że w komórkach C5 i C6 znajdują się daty a w komórce C7 jakieś znaczki #N/D!. Te symbole mówią nam o tym, że dla tej szukanej wartości nie znaleziono odpowiednika w tabeli docelowej (kolumnie "data zamówienia" tabela 2)

Żeby wszytko ładnie wyglądało i funkcja nie zwracała tych śmiesznych znaczków możemy dołożyć funkcję JEŻELI.BŁĄD() i w pierwszym argumencie wpisać całą formułę dotyczącą funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO a jako drugi argument (czyli co w momencie kiedy wystąpi błąd) wprowadzić ciąg znaków "BRAK". Wtedy nasza formuła będzie wyglądała tak

z
=WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;H5:H14;1;FAŁSZ)

na
=JEŻELI.BŁĄD(WYSZUKAJ.PIONOWO(B5;H5:H14;1;FAŁSZ);"BRAK")

Pamiętaj formułę zmieniamy w pierwszej komórce (C5) i później kopiujemy ją w dół na wszystkie komórki.

Teraz nasz wynik wygląda tak

excel funkcja wyszukaj pionowo

 


EXCEL ograniczanie rozmiaru arkusza.

EXCEL ograniczenie rozmiaru arkusza.

Przy tworzeniu różnego rodzaju formatek dla użytkowników bardzo często pojawiało się pytanie, czy nie można ogranicznyć pól arkusza tylko do potrzebnych komórek. Wtedy użytkownik ma pewność, że gdzieś poza obszarem który widzi nie ma innych ważnych dla niego komórek. W poniższym artykule krok po kroku opiszę jak ograniczyć rozmiar arkusza do potrzebnych pól.

1. Otwieramy pusty arkusz EXCEL.
    Na którym tworzymy przykładowy formularz do obliczania podatku VAT (obrazek poniżej przedstawia przykładowy formularz).

kurs excel ograniczenie rozmiaru arkusza
2. Z poprzedniego obrazka wynika że nasz formularz kończy się z na kolumnie F i na wierszu 11. Tak naprawdę wystarczyłoby żeby użytkownik widział ten arkusz do kolumny G i do wiersza 12.
3. Ukrywamy kolumny. W celu ukrycia kolumn na prawo od kolumny G, zaznaczamy kolumnę H (klikamy lewym przyciskiem myszy na nazwie kolumny H) i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl + Shift + strzałka w prawo. W tym momencie zaznaczyliśmy wszystkie kolumny na prawo od kolumny G. Na zaznaczomy polu klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Ukryj". Po wykonaniu tej czynności znikają nam wszystkie zaznaczone kolumny. Aktualny stan naszego arkusza prezentuje poniższy obrazek.

kurs excel ograniczenie rozmiaru arkusza
4. Ukrywamy wiersze. Dla naszych celów zasadnym jest ukrycie wszystkich wierszy poniżej wiersza nr 12. Analogicznie jak w przypadku kolumn, klikamy lewym przyciskiem myszy na numerze wiersza nr 13 i wciskamy kombinację klawiszy Ctrl + Shift + strzałka w dół. W tym momencie zaznaczyliśmy wszystkie wiersza poniżej wiersza nr 12. Na zaznaczomy polu klikamy prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Ukryj". Po wykonaniu tej czynności znikają nam wszystkie zaznaczone wiersza. Aktualny stan naszego arkusza prezentuje poniższy obrazek.

kurs excel ograniczenie rozmiaru arkusza

W tym momencie uzyskaliśmy efekt którego oczekiwaliśmy. Rozmiar arkusza został ograniczony do takiego rozmiaru jaki jest wystarczający do umieszczenia na nim naszego formularza.

 


EXCEL blokowanie komórek w arkuszu

EXCEL blokowanie komórek w arkuszu.

Blokowanie komórek w arkuszach EXCEL-a nie jest trudne. W prosty i szybki sposób możemy zabezpieczyć się przed niechcianą modyfikacją komórek, do któych użytkownik nie musi mieć dostępu.

Blokowanie komórek możemy wykonać dosłownie w kilku krokach.
1. na arkuszu oznaczamy komórki jako abo jako komórki które mają być "zablokowane" albo jako komórki które mają być "odblokowane".
2. blokujemy arkusz co skutkuje brakiem możliwości edycji wartości w komórkach które oznaczyliśmy jako "zablokowane" w pierwszym kroku.

Teraz krok po kroku prześledzimy proces blokowania komórek w arkuszu.
Krok 1. Oznaczanie komórek jako "zablokowana" lub "odblokowana".
Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy z programem EXCEL wskazuje na to, że z reguły na arkuszu zdecydowanie więcej komórek chcemy zablokować, a tylko niektóre pozostawić do modyfikacji dla użytkownika. Bardzo dobrze sprawdza się to w przypadku wszelkiego rodzaju formularzy gdzie użytkownik ma podać jakieś wartości/dane w niektóre pola a pozostałe mają zostać zablokowane tak, żeby użytkownik nie mógł ich zmodyfikować. Dlatego ja przyjmuję zasadę, że na początku zaznaczam cały arkusz (wszystkie komórki) jako "zablokowane", a dopiero później wskazuję komórki które mają pozostać "odblokowane".
Żeby zaznaczyć wszystkie komórki klikamy na trójkącik w lewym górym rogu arkusza (obrazek poniżej).

Excel blokowanie komórek w arkuszu

zaznaczone komórki zmienią kolor co obrazuje rysunek poniżej

Excel blokowanie komórek w arkuszu

następnie w obszarze zaznaczenia klikamy (obojętnie w którą komórkę) prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Formatuj komórki…".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Otworzy nam się okno "Formatowanie komórek" i musimy przejść na zakładkę "Ochrona". To na niej znajduje się opcja "Zablokuj". Teraz musimy zaznaczyć checkbox przy tej opcji i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK.

Excel blokowanie komórek w arkuszu
W tym momencie wszystkie komórki na arkuszu mamy oznaczone jako "zablokowane".
Teraz musimy zaznaczyć te komórki które mają mają być odblokowane. Robimy dokładnie to samo, czyli fizycznie zaznaczamy te komórki (pamiętaj jeżeli chcesz zaznaczyć tylko wybrane komórki, musisz je zaznaczać trzymając wciśnięty przycisk Ctrl na klawiaturze) i na jednej z zaznaczonych komórek klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybieramy znowu opcję "Formatowanie komórek…". Znowu wchodzimy do okna "Formatowanie komórek" i na zakładkę "Ochrona" i teraz musimy odznaczyć checkbox przy opcji "Zablokuj", bo przecież wcześniej oznaczyliśmy wszystkie komórki na arkuszu jako "zablokowane".

Krok 2. Chroń arkusz
W tym momencie masz już oznaczone wszystkie komórki jako zablokowane lub jako te których nie chcesz blokować. Możesz teraz przystąpić do ochrony arkusza. "Chroniąc" arkusz potwierdzasz swój wybór z kroku 1, czyli blokujesz daną komórkę lub nie. W tym celu wchodzisz na wstążkę "Recenzja" i w części "zmiany" klikasz na ikonę "Chroń arkusz".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

W tym momencie powinno wyskoczyć okno "Chronienie arkusza".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Teraz, w pole "Hasło do usunięcia ochrony arkusza" wprowadź hasło które będzie służyło później od ewentualnego doblokowania arkusza. W kolejnym oknie potwierdzasz znowu hasło i akceptujesz wszystko przyciskiem OK.

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Gotowe, w tym momencie użytkownicy mają dostęp tylko do komórek które nie są zablokowane.
 
 


EXCEL funkcja LUB

EXCEL funkcja LUB

DEFINICJA

Funkcja LUB sprawdza wartości argumentów tej funkcji czy mają wartość PRAWDA czy FAŁSZ i w zależności od ich wartości zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

EXCEL składnia funkcji LUB

LUB(argument1 ; argument2 ; argument3 ; … )

Funkcja LUB zwraca wartość FAŁSZ w sytuacji kiedy wszystkie argumenty tej funkcji mają wartość FAŁSZ, w innym przypadku funkcja zwraca wartość PRAWDA.

Przykład

LUB(B10>100)

W tym przypadku funkcja LUB zwróci wartość PRAWDA jeżeli wartość w komórce B10 będzie większa niż 100. Jeżeli będzie mniejsza niż 100 funkcja zwróci wartość FAŁSZ.


EXCEL funkcja JEŻELI

EXCEL funkcja JEŻELI

DEFINICJA

Funkcja JEŻELI działa na zasadzie sprawdzenia warunku logicznego (który jest pierwszym argumentem funcji) i w zależności od wyniku tego sprawdzenia (czy PRAWDA czy FAŁSZ) zwróci nam odpowiednią wartość. Jeżeli wynik warunku logicznego będzie PRAWDĄ to funkcja zwróci nam wartość drugiego argumentu a jeżeli wynik warunku logicznego będzie FAŁSZEM to funkcja zwróci nam wartość trzeciego argumentu. Przykad składni poniżej.

EXCEL składnia funkcji JEŻELI

JEŻELI(warunek_logiczny ; wartość_jeżeli_PRAWDA ; wartość_jeżeli_FAŁSZ)

Przykład

JEŻELI(K10>100 ; "Wartość w komórce K10 jest większa od 100" ; "Wartość w komórce K10 jest mniejsza lub równa 100")