C# pętla FOREACH

Pętla FOREACH

FOREACH jest pętlą która operuje na tablicach, łańcuchach oraz kolekcjach. W tej pętli nie musimy ustawiamy zmiennej która ma spełniać funkcję licznika i co jeden "obrót" pętli iterujemy jej wartość tylko odwołujemy się do konkretnego zbioru danych: tabeli, łańcucha, kolekcji, który ma odpowiednią ilość elementów i tyle razy pętla się wykona.

Składnia pętli FOREACH

foreach(typ identyfikator in wyrażenie)
    instrukcja / /jeżeli blok instrukcji, muszą być w nawiasach {}

wyjaśnienie:
typ – tutaj podajemy jakiego typu elementy znajdują się we wskazanym zbiorze
identyfikator – nazwa zmiennej (pamiętaj za każdym "przejściem" pętli ta nazwa jest dla kolejnego elementu zbioru)
wyrażenie – w tym miejscu wskazujemy zbiór danych np. tabelę, łańcuch, kolejcja (pamiętaj typ danych w zbiorze musi być taki sam jak podany w identyfikatorze lub musi się dać na niego przekonwertować)
instrukcja – tutaj wpisujemy instrukcję do wykonania przy każdym "przejściu" pętli (pamiętaj jeżeli jest to kilka instrukcji muszą się one znajdować w nawiasach {} )

Przykład zastosowania pętli FOREACH.
Wyświetl na ekranie ciąg liczb od 0 do 10.

// deklaracja i inicjalizacja tabeli do które później się odwołamy w pętli
int[] liczby = new int[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};

// rozpoczęcie pętli FOREACH
foreach(int i in liczby)
{
  // wyświetlenie kolejnych wartości z tablicy "liczby"
  Console.WriteLine(i);
}
// żeby zobaczyć na ekranie efekt uruchomienia naszego programu
// posłużymy się funkcją ReadKey() która "czeka"
// na wciśnięcie jakiegokolwiek klawisza na klawiaturze
Console.ReadKey();

Poniżej zrzut ekranu po uruchomieniu programu.

kurs c# csharp instrukcja pętla foreach

Aby zautomatyzować wprowadzanie struktury pętli FOREACH w kodzie należy napisać słówko FOREACH i kliknąc dwukrotnie przycisk TAB. Od razu powstanie nam odpowiednia struktura pętli.

foreach (var item in collection)
      {

      }

Uwaga:
* Pamiętaj pętla FOREACH wykona się tyle razy ile elementów jest we wskazanym zbiorze. Jeżeli np. twoja tabela do której się odwołujesz ma 10 elementów to pętla FOREACH wykona się 10 razy.