Adventureworks 9. Wyświetl informacje o zamówieniu (ID zamówienia , Wartość zamówienia) o największej wartości.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 9

Treść: Wyświetl informacje o zamówieniu (ID zamówienia , Wartość zamówienia) o największej wartości.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, SELECT TOP, FROM, Alias, INNER JOIN, GROUP BY, ORDER BY, SUM(), DESC


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql