Adventureworks 7 . Pokaż pracowników którzy mają ponad 50 lat.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 7

Treść: Pokaż pracowników którzy mają ponad 50 lat.

Założenie do zadania: aby zapytanie dawało cały czas taki sam wynik (żeby wynik z biegiem czasu się nie zmieniał), jako dzisiejszą datę wykorzystaliśmy datę '2016-01-01'

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, DATEDIFF(), INNER JOIN, ORDER BY, DESC


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql