Adventureworks 40. Wyświetl zamówienia (najmniejsza i największa wartość + ich suma)

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 40

Treść:  Wyświetl zamówienia (najmniejsza i największa wartość). Użyj tabeli tymczasowej.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, CREATE TABLE, INSERT INTO, UNION ALL, SUM(), Tabela tymczasowa


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER


Rozwiązanie:

Zapytanie:

  

— Tworzymy tabelę tymczasową do zapisu wyników poszczególnyc zapytań
CREATE TABLE #tymczasowa(
     info varchar(40)
    ,wartosc money
)

— Znajdujemy zamówienie o najmniejsze wartości
— i wrzucamy wynik do tabeli tymczasowej

INSERT INTO #tymczasowa
        SELECT
             'Zamówienie o najmniejszej wartości'
            ,MIN(O.SubTotal)
        FROM
            Sales.SalesOrderHeader O    

— Znajdujemy zamówienie o największej wartości
— i wrzucamy wynik do tabeli tymczasowej

INSERT INTO #tymczasowa
        SELECT
             'Zamówienie o największej wartości'
            ,MAX(O.SubTotal)
        FROM
            Sales.SalesOrderHeader O

— prezentujemy wynik
SELECT
    *
FROM
    #tymczasowa    

UNION ALL                

SELECT
     'SUMA'
    ,SUM(#tymczasowa.wartosc)
FROM
    #tymczasowa    

— opcjonalnie możemy usunąć tablę tymczasową    
DROP TABLE #tymczasowa   

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER