Adventureworks 4 . Wyświetl wszystkich pracowników płci żeńskiej.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 4

Treść: Wyświetl wszystkich pracowników płci żenskiej.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Aliasy, INNER JOIN, OR, AND


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql