Adventureworks 38. Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (liczba zamówień, wartość zamówień).

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 38

Treść:  Zaprezentuj zestawienie sprzedaży w latach (liczba zamówień, wartość zamówień).

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, ORDER BY, GROUP BY, YEAR(), COUNT(), SUM()


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER


Rozwiązanie:

Zapytanie:

    SELECT
     YEAR(O.OrderDate) AS Rok
    ,COUNT(*) AS LiczbaZamowien
    ,SUM(O.SubTotal) AS WartoscZamowien
FROM    
    Sales.SalesOrderHeader O    
GROUP BY
    YEAR(O.OrderDate)
ORDER BY
    1,2 DESC,3 DESC   

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER  SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER