Adventureworks 36. Jak prezentowała się liczba zamówień w poszczególnych latach dla sklepu „Twin Cycles”

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 36

Treść:  Jak prezentowała się liczba zamówień w poszczególnych latach dla sklepu "Twin Cycles". Liczbe zamówień pogrupuj wg lat rosnąco.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, GROUP BY, YEAR(), COUNT()


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.36. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.36. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.36. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.


Rozwiązanie:

Pomocniczy schemat

Adventureworks 36. Jak prezentowała się liczba zamówień w poszczególnych latach dla sklepu "Twin Cycles"

Zapytanie:

SELECT
     S.Name AS NazwaSklepu
    ,YEAR(O.OrderDate) AS Rok
    ,COUNT(*) AS IloscZamowien
FROM
    Sales.SalesOrderHeader O
    JOIN Sales.Customer C ON O.CustomerID = C.CustomerID
    JOIN Sales.Store S ON C.StoreID = S.BusinessEntityID
WHERE
    S.Name = 'Twin Cycles'        
GROUP BY
    S.Name, YEAR(O.OrderDate)

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.36. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.36. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.34. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises SQL SERVER.