Adventureworks 32. Znajdź pierwsze i ostatnie zamówienie.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 32

Treść: Znajdź pierwsze i ostatnie zamówienie.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, SELECT TOP, UNION ALL, ORDER BY, DESC


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SELECT
     OH.SalesOrderID
    ,OH.OrderDate AS DataZamowienia
    ,OH.CustomerID AS ID_Klienta
    ,OH.SalesPersonID AS ID_Sprzedawcy
FROM    
    (
    SELECT TOP 1
        O.SalesOrderID
    FROM
        Sales.SalesOrderHeader O
    ORDER BY
        O.OrderDate, SalesOrderID
    ) AS SQ
    JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID

UNION ALL

SELECT
     OH.SalesOrderID
    ,OH.OrderDate AS DataZamowienia
    ,OH.CustomerID AS ID_Klienta
    ,OH.SalesPersonID AS ID_Sprzedawcy
FROM    
    (
    SELECT TOP 1
        O.SalesOrderID
    FROM
        Sales.SalesOrderHeader O
    ORDER BY
        O.OrderDate DESC, SalesOrderID DESC
    ) AS SQ
    JOIN Sales.SalesOrderHeader OH ON SQ.SalesOrderID = OH.SalesOrderID   

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql


SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.  SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER. SQL tutorial. AdventureWorks exercises no.32. SQL SERVER.