Adventureworks 30. Oblicz wartość każdego zamówienia.

Baza : Adventureworks

Ćwiczenie nr: 30

Treść ćwiczenia: Oblicz wartość każdego zamówienia.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, GROUP BY, ORDER BY, Aliasy, SUM(), INNER JOIN


   sql server adventureworks exercises queries


Rozwiązanie:

 

Zapytanie:

SELECT
     Z.SalesOrderID AS [ID Zamówienia]
    ,SUM(D.UnitPrice * D.OrderQty)AS [Wartość zamówienia]

FROM
    Sales.SalesOrderHeader Z JOIN Sales.SalesOrderDetail D
        ON     Z.SalesOrderID = D.SalesOrderID
 GROUP BY
    Z.SalesOrderID    
ORDER BY
    [ID Zamówienia]       

Wynik uruchomienia zapytania

Liczba rekordów: 31465

Pobierz skrypt sql


   sql server adventureworks exercises queries