Adventureworks 23. Policz produkty wg modeli. Wyniki posortuj malejąco wg liczby produktów danego modelu.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 23

Treść: Policz produkty wg modeli. Wyniki posortuj malejąco wg liczby produktów danego modelu.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, Alias, GROUP BY, ORDER BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql