Adventureworks 22. Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Użyj funkcji OVER(Partition by).

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 22

Treść: Wyświetl informacje o zamówieniach z grudnia 2005 r. Wyniki przedstaw w postaci: ID zamówienia , ID produktu , Cena jednostkowa , Liczba szt. produktu w pozycji , Wartość pozycji w zamówieniu , Wartość zamówienia , Licza pozycji w zamówieniu , Licza produktów w zamówieniu.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, SUM(), COUNT(), JOIN, BETWEEN, OVER(), OVER(Partition by)


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Wynik:

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Pobierz skrypt sql