Adventureworks 19. Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji. Wyniki posortuj malejąco wg ilości pozycji.

SQL tutorial. AdventureWorks exercises. SQL SERVER.

Baza: AdventureWorks

Zadanie nr: 19

Treść: Wyświetl 5 zamówień które mają najwięcej pozycji. Posortuj malejąco wg ilości pozycji.

Polecenia/funkcje w zapytaniu: SELECT, FROM, WHERE, Alias, GROUP BY, COUNT(), INNER JOIN, JOIN, ORDER BY


   


Rozwiązanie:

Zapytanie:

Wynik:

Pobierz skrypt sql