AdventureWorks jak zainstalować? AdventureWorks how to install?

AdventureWorks jak zainstalować? AdventureWorks how to install?

Jak ściągnąć plik bazy AdventureWorks dowiesz się tutaj.

Po pobraniu pliku bazy AdventureWorks możemy przystąpić do instalacji tej bazy w środowisku SQL Server (u nas w wersji 2008 R2 express).

1.     W pliku (archiwum) które ściągnąłeś z Internetu znajdują sie dwa pliki o rozszerzeniach .MDF i .LDF. Rozpakowujemy plik i oba pliki kopiujemy do katalogu C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA (to jest lokalizacja domyśla jeśli przy instalacji wybrałeś inna posługuj się nią dalej).
2.   Teraz uruchom Management Studio i połącz się z odpowiednim serwerem przyciskiem "connect" (jeżeli nic nie zmieniałeś to w polu server name masz wybrany Twój domyślny wystarczy tylko kliknąć w connect).
3.   W oknie "Object Explorer" (jeśli go nie masz wciśnij F8) na gałęzi "Databases" kliknij prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybierz opcję "Attach…".
4.   Pojawi się nowe okno "Attach Database".  Mniej więcej w połowie okna jest przycisk "Add…". Kliknij w niego.
5   W nowym oknie "Locate Database File" musisz wskazać lokalizację pliku bazy AdventureWorks, czyli pliku o nazwie AdventureWorks2008R2_Data.mdf. W tym celu odnaleź na gałęzi lokalizację z pkt.1, czyli C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10_50.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA (lub Twoja jeśli jest inna niż domyślna), wskaż plik AdventureWorks2008R2_Data.mdf i potwierdź przyciskiem "OK.
6.   W tym momencie powinieneś wrócić do okna o nazwie "Attach Database". W części "Database to attach:" powinnieneś widzieć ścieżkę do pliku który przed chwilą wskazałeś. Potwierdź swój wybór przyciskiem "OK".
7.   Powinieneś wrócić do okna głównego Management Studio. W oknie "Object Explorer" rozwiń gałąź "Databases" (plusikiem). Jeśli nie zobaczy tam bazy AdventureWorks2008R2 odśwież tą gałąź klikając prawym przyciskiem myszy na "Databases" i wybierz opcję "Refresh". W tym momencie na pewno baza danych AdventureWorks2008R2 powinna się pojawić.