Miesięczne archiwum: Luty 2017

SQL CREATE DATABASE

SQL CREATE DATABASE


    


DEFINICJA

Wyrażenie CREATE DATABASE służy do utworzenia nowej bazy danych. To pierwszy etap do stworzenia w pełni funkcjonalnej bazy danych. Kolejnymi krokami są stworzenie tabel i kolumn w tabelach. Oczywiście przy tworzeniu struktury danych nie należy zapomnieć o zdefiniowaniu powiązań między poszczególnymi tabelami w bazie danych. Wróćmy jednak do polecenia CREATE DATABASE, poniżej przykład utworzenia nowej bazy danych o nazwie "nowa_baza".

CREATE DATABASE nowa_baza;

 


Zobacz także: create table


    

SQL INTERSECT

SQL INTERSECT


    


DEFINICJA

Dzięku poleceniu INTERSECT otrzymamy wartości wspólne z dwóch zapytań. Dla lepiej zobrazowania tej operacji zerknij na obrazek poniżej.

sql intersect

Pamiętaj, aby móc zastosować polecenie INTERSECT wyniki obu zapytań muszą mieć identyczną strukturę (ilość kolumn) i typy danych w poszczególnych kolumnach.

SQL INTERSECT składnia

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli1

INTERSECT

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli2

 


    

SQL UNION ALL

SQL UNION ALL


    


DEFINICJA

Za pomocą polecenia UNION możemy połączyć wyniki dwóch lub więcej zapytań. UNION ALL jest wariantem polecenia UNION. W pierwszym przypadku, czyli UNION, wynikiem będą oba połączone wyniki zapytań ale bez wartości powtarzających się. UNION ALL sprawi, że połączymy oba wyniki zapytań z wartościami powtarzającymi się, patrz obrazek poniżej.

SQL UNION

sql union

SQL UNION ALL

sql union all

SQL UNION składnia

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli1

UNION

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli2

Pamiętaj, UNION łączy dwa zapytania (zbiory) ale wyświetla tylko unikalne wartości.

Natomiast UNION ALL wyświetla wszystkie rekordy z łączonych zapytań.

SQL UNION ALL składnia

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli1

UNION ALL

SELECT
    nazwa_kolumny1 , nazwa_kolumny2 , …
FROM
    nazwa_tabeli2

 


Zobacz także: union , except , intersect


   

EXCEL blokowanie komórek w arkuszu

EXCEL blokowanie komórek w arkuszu.

Blokowanie komórek w arkuszach EXCEL-a nie jest trudne. W prosty i szybki sposób możemy zabezpieczyć się przed niechcianą modyfikacją komórek, do któych użytkownik nie musi mieć dostępu.

Blokowanie komórek możemy wykonać dosłownie w kilku krokach.
1. na arkuszu oznaczamy komórki jako abo jako komórki które mają być "zablokowane" albo jako komórki które mają być "odblokowane".
2. blokujemy arkusz co skutkuje brakiem możliwości edycji wartości w komórkach które oznaczyliśmy jako "zablokowane" w pierwszym kroku.

Teraz krok po kroku prześledzimy proces blokowania komórek w arkuszu.
Krok 1. Oznaczanie komórek jako "zablokowana" lub "odblokowana".
Moje dotychczasowe doświadczenie w pracy z programem EXCEL wskazuje na to, że z reguły na arkuszu zdecydowanie więcej komórek chcemy zablokować, a tylko niektóre pozostawić do modyfikacji dla użytkownika. Bardzo dobrze sprawdza się to w przypadku wszelkiego rodzaju formularzy gdzie użytkownik ma podać jakieś wartości/dane w niektóre pola a pozostałe mają zostać zablokowane tak, żeby użytkownik nie mógł ich zmodyfikować. Dlatego ja przyjmuję zasadę, że na początku zaznaczam cały arkusz (wszystkie komórki) jako "zablokowane", a dopiero później wskazuję komórki które mają pozostać "odblokowane".
Żeby zaznaczyć wszystkie komórki klikamy na trójkącik w lewym górym rogu arkusza (obrazek poniżej).

Excel blokowanie komórek w arkuszu

zaznaczone komórki zmienią kolor co obrazuje rysunek poniżej

Excel blokowanie komórek w arkuszu

następnie w obszarze zaznaczenia klikamy (obojętnie w którą komórkę) prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybieramy opcję "Formatuj komórki…".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Otworzy nam się okno "Formatowanie komórek" i musimy przejść na zakładkę "Ochrona". To na niej znajduje się opcja "Zablokuj". Teraz musimy zaznaczyć checkbox przy tej opcji i potwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK.

Excel blokowanie komórek w arkuszu
W tym momencie wszystkie komórki na arkuszu mamy oznaczone jako "zablokowane".
Teraz musimy zaznaczyć te komórki które mają mają być odblokowane. Robimy dokładnie to samo, czyli fizycznie zaznaczamy te komórki (pamiętaj jeżeli chcesz zaznaczyć tylko wybrane komórki, musisz je zaznaczać trzymając wciśnięty przycisk Ctrl na klawiaturze) i na jednej z zaznaczonych komórek klikniemy prawym przyciskiem myszy i wybieramy znowu opcję "Formatowanie komórek…". Znowu wchodzimy do okna "Formatowanie komórek" i na zakładkę "Ochrona" i teraz musimy odznaczyć checkbox przy opcji "Zablokuj", bo przecież wcześniej oznaczyliśmy wszystkie komórki na arkuszu jako "zablokowane".

Krok 2. Chroń arkusz
W tym momencie masz już oznaczone wszystkie komórki jako zablokowane lub jako te których nie chcesz blokować. Możesz teraz przystąpić do ochrony arkusza. "Chroniąc" arkusz potwierdzasz swój wybór z kroku 1, czyli blokujesz daną komórkę lub nie. W tym celu wchodzisz na wstążkę "Recenzja" i w części "zmiany" klikasz na ikonę "Chroń arkusz".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

W tym momencie powinno wyskoczyć okno "Chronienie arkusza".

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Teraz, w pole "Hasło do usunięcia ochrony arkusza" wprowadź hasło które będzie służyło później od ewentualnego doblokowania arkusza. W kolejnym oknie potwierdzasz znowu hasło i akceptujesz wszystko przyciskiem OK.

Excel blokowanie komórek w arkuszu

Gotowe, w tym momencie użytkownicy mają dostęp tylko do komórek które nie są zablokowane.
 
 


EXCEL funkcja LUB

EXCEL funkcja LUB

DEFINICJA

Funkcja LUB sprawdza wartości argumentów tej funkcji czy mają wartość PRAWDA czy FAŁSZ i w zależności od ich wartości zwraca wartość PRAWDA lub FAŁSZ.

EXCEL składnia funkcji LUB

LUB(argument1 ; argument2 ; argument3 ; … )

Funkcja LUB zwraca wartość FAŁSZ w sytuacji kiedy wszystkie argumenty tej funkcji mają wartość FAŁSZ, w innym przypadku funkcja zwraca wartość PRAWDA.

Przykład

LUB(B10>100)

W tym przypadku funkcja LUB zwróci wartość PRAWDA jeżeli wartość w komórce B10 będzie większa niż 100. Jeżeli będzie mniejsza niż 100 funkcja zwróci wartość FAŁSZ.


EXCEL funkcja JEŻELI

EXCEL funkcja JEŻELI

DEFINICJA

Funkcja JEŻELI działa na zasadzie sprawdzenia warunku logicznego (który jest pierwszym argumentem funcji) i w zależności od wyniku tego sprawdzenia (czy PRAWDA czy FAŁSZ) zwróci nam odpowiednią wartość. Jeżeli wynik warunku logicznego będzie PRAWDĄ to funkcja zwróci nam wartość drugiego argumentu a jeżeli wynik warunku logicznego będzie FAŁSZEM to funkcja zwróci nam wartość trzeciego argumentu. Przykad składni poniżej.

EXCEL składnia funkcji JEŻELI

JEŻELI(warunek_logiczny ; wartość_jeżeli_PRAWDA ; wartość_jeżeli_FAŁSZ)

Przykład

JEŻELI(K10>100 ; "Wartość w komórce K10 jest większa od 100" ; "Wartość w komórce K10 jest mniejsza lub równa 100")


EXCEL funkcje

sql Kurs EXCEL funkcje

kurs excel funkcja iloczyn EXCEL funkcja DZIŚ
kurs excel funkcja iloczyn EXCEL funkcja ILE.LICZB
kurs excel funkcja iloczyn EXCEL funkcja ILOCZYN
kurs excel funkcja jeżeli EXCEL funkcja JEŻELI
kurs excel funkcja jeżeli błąd EXCEL funkcja JEŻELI BŁĄD
kurs excel funkcja lub EXCEL funkcja MAX
kurs excel funkcja lub EXCEL funkcja MIN
kurs excel funkcja lub EXCEL funkcja LUB
kurs excel funkcja pierwiastek EXCEL funkcja PIERWIASTEK
kurs excel funkcja pierwiastek EXCEL funkcja PODAJ POZYCJĘ
kurs microsoft excel funkcja suma EXCEL funkcja SUMA
kurs microsoft excel funkcja średnia EXCEL funkcja ŚREDNIA
kurs microsoft excel funkcja średnia EXCEL funkcja TERAZ
kurs excel funkcja wyszukaj.pionowo EXCEL funkcja WYBIERZ
kurs excel funkcja wyszukaj.pionowo EXCEL funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO
kurs excel funkcja jeżeli EXCEL funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO [VIDEO]

 

sql Kurs EXCEL funkcjonalności

kurs excel blokowanie komórek w arkuszu EXCEL blokowanie komórek w arkuszu
kurs excel ograniczenie rozmiaru arkusza EXCEL ograniczanie rozmiaru arkusza